Świat według Jezusa

Dawno temu, kiedy jeszcze nie było internetu, komórek i supermarketów, Jezus z Nazaretu zaproponował następujące zasady:

Szczęśliwi, którzy są świadomi swej nędzy,
bo mają udział w Królestwie Niebios.

Szczęśliwi, którzy cierpią udrękę,
ponieważ będą pocieszeni.

Szczęśliwi łagodni,
ponieważ oni odziedziczą ziemię.

Szczęśliwi, którzy są wrażliwi na cudzą niedolę,
bo sami doznają współczucia.
 

Szczęśliwi, którzy mają czyste serce,
ponieważ oni będą oglądać Boga.

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój,
ponieważ oni zostaną nazwani Synami Bożymi.

Szczęśliwi, którzy są prześladowani za sprawiedliwość,
ponieważ do nich należy królestwo niebieskie. 

W świecie internetu, komórek i supermarketów ubodzy, cierpiący, czy prześladowani z definicji nie są szczęśliwi. 

Co więc miał na myśli Jezus z Nazaretu? Co chciał osiągnąć? Iluzję szczęścia dla tych, którym się nie udało? Idealistyczną wizję społeczeństwa bez wad? A może chciał uczyć takiego spojrzenia na świat, które pozwala wyjść z roli widza, być i angażować się, patrzeć i widzieć, słuchać i słyszeć.

Świat według Jezusa. Przeżyj życie naprawdę. 

 
Świat według Jezusa, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting