Szczęśliwi zabiegający o pokój

 

 

Znacie przykazanie: Oko za oko, ząb za ząb.

 

A ja wam mówię: Nie szukajcie zemsty na tym, kto wam wyrządził krzywdę; jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek, nadstaw mu i lewy. Kto by chciał podać cię do sądu z powodu koszuli, temu oddaj i płaszcz. Daj temu, kto cię prosi, i nie odmawiaj temu, kto chce od ciebie pożyczyć.
 

Znacie przykazanie: Będziesz kochał bliźniego swego, a wroga będziesz nienawidził.

 

A ja wam mówię: Kochajcie swoich wrogów i módlcie się za tych, którzy was gnębią, abyście byli synami waszego Ojca, który jest w niebie. On sprawia, że słońce wschodzi dla złych i dobrych i zsyła deszcz dla sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Niech waszym celem będzie doskonałość, której pełnia jest w waszym niebiańskim Ojcu.

 

Szczęśliwi, którzy zabiegają o pokój, ponieważ oni zostaną nazwani synami Bożymi.

Ewangelia Mateusza 5:9 i 5:38-48

 

Świat Według Jezusa ©2008, SGM Lifewords

 
Świat według Jezusa, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG web hosting